phone check money
Logo
Danh mục sản phẩm

THỜI GIAN NHẬN HÀNG


  • Là hàng order nên thời gian chờ đợi Order là từ 5 – 10 ngày hàng sẽ đến tay Quý Khách

  • Trong trường hợp đặc biệt chúng tôi sẽ thống nhất với Quý Khách trước về thời gian cũng như có những thông báo kịp thời
Các thông tin khác :
Giỏ hàng
Top